rejestracjalogowanie
katalog aukcji
Jonson Eryk DAHLBERG ,Urbs Warsovia sedes Ordinaria Regnum , miedzioryt, 23 x 58 cm w świetle passe-partout

Urbs Warsovia sedes Ordinaria Regnum

1625 Sztokholm - 1703 Sztokholm

miedzioryt 
23 x 58 cm w świetle passe-partout 

Urbs Warsovia/ Sedes Ordinaria Regum / Poloniae ea facie exhibita qua con/spiciebatur postquam amisso proelio a Ser. R. Poloniae deserta et a SRM / Sueciae secunda vice occupata / fuit d. 22 lul. An. 1656.


 

Obraz miedzioryt, Panorama Warszawy widziana od strony Pragi w roku 1656, pierwszy widok Warszawy rysowany z natury, Dahlberg

Jeden z najwspanialszych widoków dawnej Warszawy. Rytował Jculp Perelle wg rysunku Erika J. Dahlberga - architekta, budowniczego twierdz, w czasie wojny polsko-szwedzkiej pełniącego funkcję generalnego kwatermistrza armii szwedzkiej. Rysunek tuszem z natury został wykonany przez Dahlberga w 1656 roku (tuż przed bitwą trzydniową o Warszawę lub w czasie drugiej okupacji szwedzkiej) i jest bardzo ważnym źródłem ikonograficznym, pokazującym miasto z I połowy XVII w., tuż przed zniszczeniem Warszawy przez wojska Rakoczego, księcia siedmiogrodzkiego, sprzymierzeńca Karola Gustawa.

Rycina wykonana wg rysunku Dahlberga, pochodzi z dzieła Samuela Pufendorfa "De Rebus a Carolo Gustavo Sveciae Rege gestis Commentatorium Libri Septem...", wyd. Norymberga 1696 (tablica nr 54). W kartuszu u góry napis tyt. "Urbs Warsovia...". Po prawej u dołu sygnatura rysownika "E.J. Dahlbergh ad vivum Delin.", po prawej sztycharza "Perelle sculp". Na Wiśle napis "Vistula fluvius", nad poszczególnymi budowlami objaśnienia w jęz. Jculp". Dodany fantastyczny widok Pragi. Sztafaż na brzegu praskim: postacie jeźdźców i pieszych.

 
Jonson Eryk Dahlberg był szwedzkim rysownikiem, grafik, architekt, specjalista w budowie fortyfikacji. Z wojskami Karola Gustawa uczestniczył w kampanii polskiej i duńskiej. Według jego rysunków powstały miedzioryty przedstawiające plany bitew, miast a także i widoki z tego okresu. Osobiście nadzorował pracę nad matrycami rytowanymi przez najlepszych miedziorytników. 
 
tworzenie stron www warszawa, projektowanie serwisów internetowych
  Dom Aukcyjny ALTIUS www.altius.com.pl © 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone  altius@altius.com.pl